PROGRAMA CONGRÉS 2020

El programa del VI CIEDO s'estructurarà a partir de 4 conferències generals i 12 simposis que versaran sobre les temàtiques de treball del Congrés::

 

  • Metodologies i estratègies per a la nova gestió del coneixement col·lectiu.
  • La promoció i registre de la interacció i la conversa col·lectiva.
  • Gestió del talent i el capital humà a les organitzacions.
  • Xarxes corporatives per a la nova gestió del coneixement. 
  • Aprenentatge social i col·laboratiu en la gestió del coneixement.
  • Gestió de l'aprenentatge informal a les organitzacions.
  • Models i experiències que combinin el desenvolupament personal, social i institucional a les organitzacions. 

També s'obren espais per a la presentació de comunicacions i pòsters i la realització de demostracions en format Workshops.

 

Primera sessió (06/05/2020)
8:30
Acreditació
9:00
Inauguració
9:30
Conferència 1: Communities of practice. Present and future [Comunitats de pràctica. Present i futur]
Etienne Wenger
Etienne Wenger
Wenger Trayner
11:00
Pausa Cafè
11:30
Simposi: Noves metodologies de gestió del coneixement a les AAPP
Jesús  Martínez Marín
Coordina:
Jesús Martínez Marín
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE)
Responsable de formació directiva i nous programes
11:30
Simposi: Reptes en la gestió del coneixement davant dels nous perfils del personal de l’Administració pública
Susana Ramírez Fernández
Coordina:
Susana Ramírez Fernández
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Tècnica de formació
11:30
Simposi: Aprenentatge informal i autorregulació per al desenvolupament professional en organitzacions de formació
David Rodríguez Gómez
Coordina:
David Rodríguez Gómez
Universitat Autònoma de Barcelona
Professor agregat
13:30
Dinar
15:30
Simposi: Simposis
17:00
Pausa
17:30
Taller: Tallers
Segona sessió (07/05/2020)
9:30
Conferència 2: Implementing Knowledge Management within an organisation [Implementant la Gestió del Coneixement a una organització]
Nick  Milton
Nick Milton
Knoco Ltd
Director
11:00
Pausa Cafè
11:30
Simposi: La transformació de l'organització a través de converses
Maria José Besó Utrera
Coordina:
Maria José Besó Utrera
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
11:30
Simposi: La innovació com a facilitadora dels processos de canvi a l’Administració Pública
Maria Eulàlia Pla Rius
Coordina:
Maria Eulàlia Pla Rius
Escola d’Administració Pública de Catalunya
Sub-directora general de Recerca i de Formació en Alta Direcció
11:30
Simposi: La gestió del coneixement intergeneracional
Joaquín Gairín Sallán
Coordina:
Joaquín Gairín Sallán
Universitat Autònoma de Barcelona
Director EDO-UAB
13:30
Dinar
15:30
Conferència 3: Oportunidades y riesgos de las tecnologías digitales: lo visible y lo invisible [Oportunitats i riscos de les tecnologies digitals: allò visible i invisible]
Karma Peiró
Karma Peiró
Journalist
17:00
Pausa
17:30
Taula 1: Comunicacions
Tercera sessió (08/05/2020)
9:30
Simposi: Simposis
11:30
Pausa Cafè
12:00
Conferència 4: Inteligencia colectiva y arquitectura de la participación [Intel·ligència col·lectiva i arquitectura de la participació]
Alejandro Piscitelli
Alejandro Piscitelli
Cátedra Datos
Professor Titular
13:30
Conclusions i clausura
© 2020 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats

Diseño y desarrollo:   Diseño y desarrollo: Estudio Sicilia