WORKSHOPS

Primera sessió (11/11/2020)
Arnau Careta
Coordina:
Arnau Careta
Barcelona Espai de Supervisió (BES)
L'autocura de directius i directives en organitzacions que cuiden a persones
De 17:30 a 19:30
Lugar: Online
Resum:

Algunes persones que ocupen càrrecs directius mostren en les seves organitzacions comportaments sorprenentment similars als de Hamlet. També les seves institucions semblen de vegades el castell d'Elsinore: ambient d'exquisida educació, cortesia, ambigüitats i aparences, al costat de les passions, dubtes, desconfiances, dissimulacions, intrigues i venjances pròpies de teatre de la vida. En Elsinore i en aquestes institucions es fa teatre dins el teatre.

Aquest taller crea coneixement, alhora que també ofereix recursos que permeten als professionals fer la seva feina amb condicions de salut, ajudant a mantenir la professionalització i consolidar la identitat professional. S'ofereixen també eines pràctiques als participants per als processos d'autoconeixement i autocura professionals.

Com a resultat de participar en espais d'aquest tipus els professionals estan en una millor posició de fer una autoavaluació de les seves actuacions i fer autocrítica; podent assumir les situacions amb què es troben amb més seguretat, higiene i eficàcia. En definitiva, permet un procés de maduració professional saludable.

Té un abordatge participatiu, interactiu, experiencial i dinàmic. S'analitzen situacions pràctiques presentades per les persones participants. La metodologia combina l'exposició dels formadors sobre les temàtiques del taller amb la reflexió en grup i subgrups.

José Luis Lázaro Cantabrana
Coordina:
José Luis Lázaro Cantabrana
Universitat Rovira i Virgili
Coordinador del Màster Oficial Interuniversitari en Tecnologia Educativa
L'avaluació de la competència digital docent: instruments i aplicacions
De 17:30 a 19:30
Lugar: Online
Resum:

De les competències professionals del professorat, durant el taller, es presentarà la relacionada amb l'àmbit digital: la Competència Digital Docent (CDD). Es tracta d'una competència complexa on les subcompetències o habilitats s'agrupen en dimensions de les que es proposen uns indicadors d'avaluació i diferents nivells de desenvolupament, en forma de rúbrica d'avaluació.
S'utilitzarà COMDID com a eina d'avaluació de la CDD. Aquesta eina és un qüestionari d'autoavaluació que està composat per un total de 22 preguntes que coincideixen amb els 22 descriptors de la rúbrica de la CDD elaborada per Lázaro & Gisbert (2015 i 2018). Aquests descriptors estan agrupats en funció de quatre dimensions que corresponen: (1) Didàctica, curricular i metodològica; (2) Planificació, organització i gestió d'espais i recursos tecnològics digitals; (3) Relacional, ètica i seguretat; i (4) Personal i professional. El qüestionari és una eina d'autoavaluació que genera un informe individual a l'usuari a partir dels resultats obtinguts. D'una banda li genera un resultat quantitatiu global i per dimensions i per altre li suggereix un seguit d'accions orientades a millorar el seu nivell de CDD que es comentaran durant la realització del taller.

Gorka  Bartolomé Anguita
Coordina:
Gorka Bartolomé Anguita
Do-Ceo Training
CEO
Desenvolupament de la creativitat a les organitzacions
De 17:30 a 19:30
Lugar: Online
Resum:

La creativitat és un element fonamental per al desenvolupament i evolució de l'ésser humà, i és també una capacitat destinada a la solució efectiva de problemes. Constitueix una de les habilitats més importants de totes les activitats humanes i que a més tothom hauria de posseir.

Dins de les diferents metodologies i processos que es poden utilitzar per al desenvolupament de la creativitat de l'ésser humà, el coaching s'està posicionant com una de les més efectives al respecte.

Els continguts i l'estructura d'aquest taller són el fruit de les conclusions obtingudes mitjançant la realització de proves experimentals i que pretenen mostrar, de forma resumida, l'aplicació de les meta-competències i estructura en la potenciació de la creativitat a l'hora de resoldre problemes o crear noves idees en l'entorn organitzacional.

Maite  Moreno Bosch
Coordina:
Maite Moreno Bosch
Monday Happy Monday
Sòcia fundadora
Design Thinking: resoldre problemes posant l'usuari al centre
De 17:30 a 19:30
Lugar: Online
Resum:

El Design Thinking és un mètode per generar idees innovadores que centra la seva eficàcia en entendre i donar solució a les necessitats reals dels usuaris. Prové de la forma en què treballen els dissenyadors de producte. D'aquí el seu nom, que en català es tradueix de manera literal com "Pensament de Disseny”. 

Es va començar a desenvolupar de forma teòrica a la Universitat de Stanford a Califòrnia (EUA) a partir dels anys 70, i la seva primera aplicabilitat amb fins lucratius com "Design Thinking" la va portar a terme la consultoria de disseny IDEO, sent avui dia el seu principal precursora. 

El Design Thinking avui cobra més sentit que mai donat l’entorn complexe en el qual vivim, un entorn en el que intervenen tantes variables, moltes d’elles sovint desconegudes, que ens obliga a abordar els reptes d’una forma molt diferent a com ho feiem al s. XX. 

 

Víctor  Gay Zaragoza
Coordina:
Víctor Gay Zaragoza
Consultor
Escriptor, consultor i formador expert en storytelling
El storytelling a través de “El Camino Amarillo”: 7 passos per a tenir èxit explicant una història
De 17:30 a 19:30
Lugar: Online
Resum:

Comprendrem què és l'storytelling: l'art d'explicar una història, la creació d'una atmosfera a través del relat per connectar amb el teu públic. Tanmateix, es presentarà la metodologia de 7 passos creada pel mateix Víctor Gay Saragossa que es desenvoluparà durant el workshop -El Camino Amarillo-, amb la qual aprendrem com crear relats adaptats a les nostres necessitats: presentacions, ponències, estratègies de màrqueting i comunicació, discursos ...

Jesús Cartañà
Coordina:
Jesús Cartañà
Six Seconds
Country Sales Manager Spain
Emocions, Intel·ligència i Coneixement
De 17:30 a 19:30
Lugar: Online
Resum:

El taller té per objectiu que les persones participants puguin, d'una banda, prendre consciència del seu nivell d'intel·ligència emocional i, de l'altra, veure com aquest impacta en els seus objectius i resultats.
Aproximació vivencial i andragógica: aprenentatge a partir de l'experiència i basat en la motivació personal i necessitat de saber. Les dues hores de taller, les dinàmiques i eines que les sustenten són fruit de el model i la metodologia Six Seconds, la xarxa global d'intel·ligència emocional desenvolupada durant trenta anys per a generar resultats tangibles i canvi positiu en les persones i en el món.

© 2024 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats

Diseño y desarrollo:   Diseño y desarrollo: Estudio Sicilia