WORKSHOPS

Primera sessió (09/05/2018)
Esteban  Mora Muñoz
Coordina:
Esteban Mora Muñoz
KreaCoach
Coach i Facilitador
Workshop amb Metodologia LEGO® SERIOUS PLAY®
De 17:30 a 19:30
Resum:

Descobreix la Metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® de la mà d’un Facilitador Certificat, en un taller en el que viuràs en primera persona l’experiència d’una reunió utilitzant la metodologia, a la vegada que t’expliquem les principals claus per a que vegis totes les seves possibilitats.

 

LEGO® SERIOUS PLAY® és una nova metodologia de comunicació dissenyada per a solucionar problemes complexos de manera col·laborativa i creativa, utilitzat peces de LEGO, el joc i el “pensar amb les mans” com a fil conductor. Aquesta metodologia permet tractar temes com el treball en equip, l’estratègia empresarial, els valors corporatius, la generació d’idees o la presa de decisions.

 

Vens a Jugar Seriosament?

Xavier Gimeno Soria Arnau Careta Plans
Coordina:
Xavier Gimeno Soria
Barcelona Espai de Supervisió (BES)
Arnau Careta Plans
Barcelona Espai de Supervisió (BES)
Aprendre a cuidar-se des del lideratge organitzacional
De 17:30 a 19:30
Resum:

La percepció general que es té de les persones directives impedeix, de vegades, reconèixer que es tracta d'éssers humans, regits per emocions i susceptibles de sentir angoixes i temors. Darrere de la seguretat, la fermesa i la solidesa que pugui reflectir un alt comandament, hi ha una persona a qui la seva condició de líder li imposa uns reptes personals d'enorme complexitat.

 

Encara que compti amb equips sòlids i ben constituïts, ningú pot fer-se càrrec de la seva solitud. Per això, els qui ocupen càrrecs directius han de saber mirar-se a si mateixos, abans de mirar als que els envolten, per trobar i seleccionar les millors opcions.

 

Ens sembla interessant destacar el concepte de la "síndrome de sacrifici”, que es tradueix en un deteriorament físic i emocional que pateixen moltes persones directives que, precisament voler ser “eficientment empàtics”, deixen de ser-ho. És fruit de la necessitat de gestionar situacions constants de crisi emprant en això altes dosis d'energia, autocontrol i entusiasme. És, al cap i a la fi, el resultat d'una situació en què els càrrecs directius, per l'exigència que comporta ser un/a bon/a líder, sacrifiquen la seva vida personal, la seva estabilitat emocional i la seva salut per, en darrer terme, acabar sacrificant la seva pròpia efectivitat com a líders.

Isabel del Arco Bravo
Coordina:
Isabel del Arco Bravo
Universitat de Lleida
Professora Titular
Capgirem la classe universitària: eines de planificació i avaluació
De 17:30 a 19:30
Resum:

Els nous paradigmes formatius han de portar els estudiants al centre del procés, amb models que incentivin la curiositat, la creativitat, les habilitats, el treball en equip i els coneixements adquirits fora de l'aula. Tota la informació necessària per aprendre ja està a la xarxa, però cal que els professors la posin a disposició de l'alumne perquè l'analitzi, la interpreti, la interioritzi i fins i tot l'enriqueixi. En definitiva, es tractaria de veure el rol docent com una figura que dedica menys temps a explicar i més a assessorar, dinamitzar, donar suport, donar retroalimentació i orientar als estudiants.

 

El model Flipped classroom o classe inversa pretén donar resposta a la necessitat de replantejar nous formats metodològics a desenvolupar en un procés formatiu. L'aprenentatge ha deixat de ser una activitat interna i individual per passar a ser una activitat col·lectiva en xarxa, fruit d'una realitat en que el coneixement és cada vegada més plural, global, digital i hipertextual. Els models pedagògics que transfereixen el coneixement teòric fora de l'aula i utilitza el temps de classe per facilitar l'adquisició i pràctica de coneixements dins de l'aula, cada vegada són més recurrents, fent que l'ensenyament sigui més atractiu i l'aprenentatge més revelador.

Víctor  Pascual Cid
Coordina:
Víctor Pascual Cid
OneTandem
Chief Visualization Officer
La visualització de la informació a les empreses: de les dades al coneixement
De 17:30 a 19:30
Resum:

En aquest taller parlarem de la importància de la visualització de dades, una disciplina que ens ajuda a representar dades de manera que les puguem entendre millor i prendre millors decisions. En aquest taller comentarem les bases de la disciplina, i veurem exemples concrets de bones i males pràctiques a més de comentar eines existents al mercat per a dur a terme les nostres visualitzacions.

Santiago  González Piñeiro
Coordina:
Santiago González Piñeiro
Entrenadores de Talento S.L.
Soci Fundador
Un camí cap a l'efectivitat dels equips
De 17:30 a 19:30
Resum:

Les organitzacions necessiten convertir el talent individual en talent col·lectiu i la clau d'aquest procés és el treball en equip.

En aquest workshop coneixerem els avenços més significatius en la ciència dels equips de treball de la mà d'una experiència singular en primera persona i de l'eina que permet mesurar l'efectivitat i ajudar els equips a assolir-la.

L'experiència personal que coneixerem és la de l'equip femení d'hoquei que va aconseguir la medalla d'or a Barcelona 92. El testimoni d'una de les protagonistes, Maribel Martínez de Murguía, ens permetrà apropar-nos a la història d'aquell equip i als 9 elements de la efectivitat dels equips.

Moisés Martínez Berrio
Coordina:
Moisés Martínez Berrio
Coachingames.net
Creador de Biopolis
Talent personal i organitzatiu a través de la metodologia Biopolis
De 17:30 a 19:30
Resum:

Biòpolis és una potent i versàtil metodologia reconeguda internacionalment enfocada en les últimes tendències sobre Gamificació i basada en els principis del Coaching, la Intel·ligència Emocional i el Lideratge. S'ha desenvolupat gràcies a la feina dels millors experts en Desenvolupament Personal, Professional i Organitzacional dels últims trenta anys.

A través d'una dinàmica ludoformativa, els participants entren en un context d'aprenentatge experiencial (learning by doing) desenvolupant les competències desitjades.

Les targetes de Biòpolis basades en l'Eina de Coaching "La Roda de la Vida" s'orienten als objectius prèviament plantejats o es van elaborant a partir del que va emergint durant la sessió.

Oscar García Pañella
Coordina:
Oscar García Pañella
Cookie Box
Soci i responsable del departament de Gamificació
Gamificació i motivació. Jugant molt seriosament
De 17:30 a 19:30
Resum:

De la mà d'Oscar Garcia Pañella descobrirem el disseny motivacional de diferents experiències reals que ha portat a terme amb Cooke Box per a empreses com SUEZ, Heineken o Kern Pharma.

Predicant amb l'exemple, la sessió es desenvoluparà de forma interactiva. Basant-nos en el format de les GAME JAM del projecte europeu JAM Today (http://www.jamtoday.eu/), sessions de creació que, inspirades en els jocs i les seves mecàniques, persegueixen la creació i desenvolupament d'habilitats pedagògiques.

Coneixerem, a partir d'exemples reals, com es conecten les motivacions dels participants amb l'storytelling i la gamificació i per suposat, com es materialitza l'estratègia de gamificació tant en experiències persencials com a partir de la dinamització de xarxes socials corporatives.

Joaquim Carbonell Ferret de Querol Javier Martínez Aldanondo
Coordina:
Joaquim Carbonell Ferret de Querol
Neos - Knoco
Director
Javier Martínez Aldanondo
Knoco Chile
Director
L'illa dels ocells: la relació positiva que existeix entre el coneixement dels equips i els seus resultats
De 17:30 a 19:30
Resum:

El taller de l'illa dels ocells demostra la relació que existeix entre el coneixement dels equips i els seus resultats.

Comença amb el plantejament d'un repte als participants: la construcció d'una torre el més alta possible amb els materials disponibles. Es tracta d'una tasca nova pels participants. La construcció es fa entre equips de tres o més persones que treballen a sales separades. Cada equip construeix la seva torre i es mesuren les alçades. S'introdueixen, a continuació, tres dels processos més habituals per la gestió del coneixement: l'aprenentatge desprès de l'acció (after action review), l'assistència entre equips i l'us d'actius de coneixement. Es reflexiona sobre l'impacte de l'aprenentatge en relació a l'alçada que podrà assolir la nova torre construïda.

 

La darrera pràctica consisteix en la construcció d'una nova torre incorporant el nou coneixement adquirit. Sempre, l'alçada de la segona torre és superior a la de la primera, sovint, fins hi tot, tres o quatre vegades més alta.

 

El taller finalitza amb una anàlisi detallada del procés i una reflexió sobre el valor que les diferents eines utilitzades poden aportar a cada organització.

© 2022 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats

Diseño y desarrollo:   Diseño y desarrollo: Estudio Sicilia