OBJECTIUS CIEDO 2020

Els objectius del VI Congrés Internacional EDO "La nova gestió del coneixement" són:

 

 • Analitzar i debatre sobre els nous plantejaments i estratègies utilitzades en els processos de creació i gestió del coneixement col·lectiu. 
 • Fomentar l'intercanvi d'investigacions, experiències i bones pràctiques sobre la promoció de la conversa i l'aprenentatge informal i social en el lloc de treball. 
 • Valorar nous formats d'aprenentatge, intel·ligència col·lectiva i participació social en el desenvolupament dels i les professionals i les seves organitzacions. 
 • Promoure línies de treball conjuntes entre les universitats, l'Administració pública i el sector privat sobre la creació i gestió del coneixement col·lectiu. 
 • Compartir i impulsar el rol clau de les persones en el desenvolupament de les organitzacions i de la societat, fent compatible els desenvolupaments personal, professional, institucional i social.

LÍNIES PRIORITÀRIES DE TREBALL CONGRÉS EDO

Les línies de treball que s’aborden al VI CIEDO són:

 

 • Metodologies i estratègies per a la nova gestió del coneixement col·lectiu.
 • La promoció i registre de la interacció i la conversa col·lectiva.
 • Gestió del talent i el capital humà a les organitzacions.
 • Xarxes corporatives per a la nova gestió del coneixement. 
 • Aprenentatge social i col·laboratiu en la gestió del coneixement.
 • Gestió de l'aprenentatge informal a les organitzacions.
 • Models i experiències que combinin el desenvolupament personal, social i institucional a les organitzacions. 

DESTINATARIS CONGRÉS INTERNACIONAL EDO

El VI CIEDO s'adreça als col·lectius professionals següents: 

 

 • Personal tècnic de recursos humans, educació i inserció de les Administracions públiques, institucions, empreses i altres organitzacions.
 • Personal tècnic de formació d'Administracions públiques i empreses privades.
 • Docents i personal investigador universitari.
 • Responsables de direcció i gestió de centres de formació.
 • Estudiants de les temàtiques del Congrés.

 

© 2024 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats

Diseño y desarrollo:   Diseño y desarrollo: Estudio Sicilia