OBJECTIUS CIEDO 2018

Els objectius del V Congrés Internacional EDO "Lideratge i gestió del talent a les organitzacions" són:

 

 • Analitzar i debatre sobre la realitat i les perspectives de l'aprenentatge en acció dins de les organitzacions. 
 • Fomentar l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques sobre la promoció de l'aprenentatge informal i social en el lloc de treball. 
 • Promoure línies de treball conjuntes entre les universitats, l'Administració pública i el sector privat en l'àmbit de la creació i gestió del coneixement en xarxa. 
 • Conèixer i valorar els estudis i recerques relacionades amb l'aprenentatge informal, la gestió del coneixement i els nous formats d'aprenentatge. 
 • Establir ponts institucionals per potenciar l'anàlisi del lideratge i el seu rol en la gestió del coneixement.
 • Impulsar l'establiment de vincles i línies de treball conjuntes entre la universitat i la societat relacionades amb el desenvolupament de nous formats d'aprenentatge en les organitzacions.

LÍNIES PRIORITÀRIES DE TREBALL CONGRÉS EDO

Les línies de treball que s’aborden al V CIEDO són:

 

 • Lideratge i gerència de la gestió del coneixement.
 • Metodologies i estratègies per a la gestió del coneixement organitzatiu.
 • Gestió del talent i el capital humà a les organitzacions.
 • Xarxes socials corporatives per a la promoció de l’aprenentatge social.
 • Aprenentatge en acció per al desenvolupament professional.
 • Gestió de l'aprenentatge informal a les organitzacions.

DESTINATARIS CONGRÉS INTERNACIONAL EDO

El V CIEDO s'adreça als col·lectius professionals següents: 

 

 • Personal tècnic de recursos humans, educació i inserció de les Administracions públiques, institucions, empreses i altres organitzacions.
 • Personal tècnic de formació d'Administracions públiques i empreses privades.
 • Docents i personal investigador universitari.
 • Responsables de direcció i gestió de centres de formació.
 • Estudiants de les temàtiques del Congrés.

 

© 2023 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats

Diseño y desarrollo:   Diseño y desarrollo: Estudio Sicilia