OBJECTIUS CIEDO 2016

Els objectius perseguits amb el IV Congrés Internacional EDO "Aprenentatge situat i aprenentatge connectat: implicacions per al treball" són:

 

 • Analitzar i debatre sobre la realitat i perspectives de l'aprenentatge situat i connectat en les organitzacions. 
 • Fomentar l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques sobre la promoció de l'aprenentatge el lloc de treball. 
 • Promoure línies de treball conjuntes entre Universitat, Administració pública i sector privat en l'àmbit de la creació i gestió del coneixement en xarxa. 
 • Conèixer i valorar els estudis i recerques relacionades amb l'aprenentatge informal, la gestió del coneixement i els nous formats d'aprenentatge. 
 • Establir ponts institucionals per potenciar l'anàlisi de l'aprenentatge informal i el seu paper en el desenvolupament professional i organitzatiu.
 • Impulsar l'establiment de vincles i línies de treball conjuntes entre la universitat i la societat relacionades amb el desenvolupament de nous formats d'aprenentatge en les organitzacions.

LÍNIES PRIORITÀRIES DE TREBALL CONGRÉS EDO

Les línies de treball que abordades, que s'abordessin al llarg del Congrés són:

 

 • Aprenentatge situat.
 • Aprenentatge connectat.
 • Aprenentatge informal intencional.
 • Big Data i Learning Analytics .
 • Creació i Gestió del coneixement corporatiu.
 • Nous formats d'aprenentatge.

DESTINATARIS CONGRÉS INTERNACIONAL EDO

El IV CIEDO es dirigeix a col·lectius professionals dedicats a les activitats de: 

 

 • Tècnics/ques de Recursos Humans, educació i inserció de les Administracions públiques, institucions, empreses i altres organitzacions.
 • Tècnics/ques de formació d'Administracions públiques i empreses privades.
 • Docents i investigadors universitaris.
 • Responsables de direcció i gestió de centres de formació.
 • Estudiosos de les temàtiques del Congrés.

 

© 2022 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats

Diseño y desarrollo:   Diseño y desarrollo: Estudio Sicilia