WORKSHOPS

Primera sessió (11/05/2016)
José Lozano Galera
Coordina:
José Lozano Galera
AEFOL
Director
Estratègies per al desenvolupament de l'e-learning a les organitzacions
De 17:30 a 19:30
Resum:

L’objectiu d’aquest Taller és informar sobre les actuals estratègies, aplicacions i ús del e-learning a les organitzacions. Es mostraran exemples d’empreses, administració pública, universitats i centres educatius que s’han exposat al recent XV Congrés Internacional EXPOELEARNING que ha tingut lloc a Madrid els dies 3 i 4 de març de 2016.

 

S’aprofundirà en els factors més innovadors i d’èxit que són usats actualment pels responsables d’e-learning, direcció de persones, formació i RRHH a les empreses, en l’ús de la tecnologia: plataformes d’última generació, continguts digitals i serveis de tutoria on-line. Es comentaran les últimes tendències en l’ús dels Mooc, Learning Analytics, Gamificació, SCORM versus Tin Can API i models d’èxit en cursos on-line.

 

S’invitarà als participants a compartir les seves experiències amb intervencions de 3 minuts.

Pere Marquès Graells
Coordina:
Pere Marquès Graells
Universitat Autònoma de Barcelona
Coordinador DIM
Claus de l'èxit per a la innovació eficaç, eficient i continuada en els centres de Primària i ESO.
De 17:30 a 19:30
Resum:

Al taller "Claus de l'èxit per a la innovació eficaç, eficient i continuada en els centres de Primària i ESO", Marquès profunditzarà en:
- Els tres eixos de la innovació: actualització curricular, metodològica i integració de recursos TIC

- Els agents compromesos en el canvi: els equips directius, professors, alumnes i famílies

- Els instruments per a la innovació: pla d'innovació, coordinador, pla de formació i les famílies

- Els indicadors de l'impacte del procés de la innovació

 

Juan Carlos Sánchez Aparicio
Coordina:
Juan Carlos Sánchez Aparicio
Snackson
Director Pedagògic
Microlearning a través del mòbil per a la formació en empresa
De 17:30 a 19:30
Tema: Aprenentatge en el lloc de treball
Resum:

En aquest taller Sánchez Aparicio farà un esboç dels canvis en els que s'ha vist immersa la nostra societat amb el creixement de la tecnologia digital. Aquesta evolució genera desafiaments a l'hora d'emmarcar la formació contínua dels treballadors. Veurem tècniques que poden ajudar a facilitar aquests processos i com el sistema Snackson pot contribuir en ells. Els tòpics destacats són: 

- Els reptes de la formació en el s.XXI

- Mobile Learning a l'empresa

- Microelearning

- Gamificació

- Solucions de Snackson

Erika  Constantino Aguilella
Coordina:
Erika Constantino Aguilella
APSI - UAB
Gestora de Projectes
¿Com unir tecnologia i Educació? - Cursos MOOC
De 17:30 a 19:30
Resum:

L’evolució tecnològica dels últims anys i la major accessibilitat a Internet han permès millorar l’educació tradicional i trobar noves fórmules per compartir coneixement. És el cas dels cursos MOOC (Massive Online Open Course), que parteixen de la premissa de generar una aula virtual, gratuïta i disponible per a tothom a través d’una plataforma on-line.

 

En aquest taller podràs conèixer de prop què és un curso MOOC, les possibilitats que ofereix i les avantatges d’una nova forma d’ensenyar. 

Dolors Blasco Molina
Coordina:
Dolors Blasco Molina
AIWIN
Directora de Negoci
Art, joc i tecnologia per il·lusionar, emocionar i motivar persones pels reptes d'aprenentatge de les empreses i organitzacions.
De 17:30 a 19:30
Resum:

El traller pretén exemplificar com es pot transformar qualsevol àrea d'aprenentatge en una autèntica experiència d'entrenament en la que jugadors entrenaran i seran avaluats sense adonar-se'n, atrets per emocionants històries i singulars personatges que faran vibrar a tota la organització. 

 

La plataforma crea un entorn segur d'aprenentatge on els jugadors podran experimentar decisions, fallar i divertir-se, així com conèixer l'impacte de les seves decisions en el dia a dia, abans de portar-les al món real per a convertir la formació per primera vegada en una eina que els farà més eficaços, productius i competitius a través de les persones. 

 

Els tòpics amb els que es treballarà són: 

- Fidelització del talent

- Transformació organitzacional

- Redefinició de processos

- Gestió del canvi

- Cultura organitzacional

- Atenció al client

 

Maria Ascensión Blázquez Gutiérrez
Coordina:
Maria Ascensión Blázquez Gutiérrez
Aprendre connectat i comunitats d'aprenentatge
De 17:30 a 19:30
Resum:

L'aprenentatge connectat és possible gràcies a l'avenç tecnològic i a la incorporació d'eines per al coneixement compartit, per exemple en els campus virtuals de les universitats mitjançant entorns virtuals d'ensenyament/aprenentatge, com és el cas de plataformes de codi obert com Moodle o Sakai. La irrupció dels cursos oberts massius online (MOOCs) a l'educació ha permès apropar el coneixement de les principals universitats a la Societat. L'experiència de MiríadaX, la primera plataforma iberoamericana d'aquest tipus de cursos des de 2013 fins l'actualitat, permet mostrar les possibilitats per aprendre, crear i compartir a nivell formatiu i les seves implicacions en l'àmbit laboral. 

 

El desenvolupament de noves iniciatives d'impacte social com ScolarTIC, un espai de transformació, innovació i qualitat educativa a través dels seus cursos gratuits, juntament amb l'establiment d'un gran Congrés i de l'eina "Mi Comunidad en Red" comporta una sèrie d'oportunitats per al desenvolupament personal i professional. 

© 2022 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats

Diseño y desarrollo:   Diseño y desarrollo: Estudio Sicilia