PROGRAMA CONGRÉS EDO 2016

El programa del IV CIEDO, s'estructurarà a partir de 5 conferències generals i 12 Simposis que versaran sobre les temàtiques de treball del Congrés:

 

  • Aprenentatge situat.
  • Aprenentatge connectat.
  • Aprenentatge informal intencional.
  • Big Data i Learning Analytics.
  • Creació i gestió del coneixement corporatiu.
  • Nous formats d'aprenentatge.

 

També s'obren espais per a la presentació de comunicacions, pòsters i la realització de demostracions en format Workshops.

 

Primera sessió (11/05/2016)
8:30
Acreditació
9:00
Inauguració
9:30
Conferència 1: Big data i Learning Analytics
George Siemens
George Siemens
TEKRI - Athabasca University
Investigador
11:00
Coffee Break
11:30
Simposi: Big Data i Learning Analytics
Jesús Martínez Marín
Coordina:
Jesús Martínez Marín
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Responsable de formació directiva i nous programes
11:30
Simposi: MOOC, pros i contres
Sylvia Alonso Codina
Coordina:
Sylvia Alonso Codina
Escola Administració Pública de Catalunya
Subdirectora de Formació Contínua y suport a la Selecció
11:30
Simposi: Producció i gestió del coneixement en una institució d'educació superior: mirades des de diferents actors
Sebastián Sánchez Díaz
Coordina:
Sebastián Sánchez Díaz
DUOC UC, Xile
Coordinador Observatori Educacional
11:30
Simposi: Intervenció socioeducativa en contextos vulnerables al sud d'Europa: compartint coneixements
Mohammed El Homrani
Coordina:
Mohammed El Homrani
Universidad de Granada
Professor
13:30
Dinar
15:30
Conferència 2: Creació i gestió del conoixement corporatiu
Julio Cabero Almenara
Julio Cabero Almenara
Universidad de Sevilla
Catedràtic d'Universitat
17:00
Pausa
17:30
Taller: Estratègies per al desenvolupament de l'e-learning a les organitzacions
José Lozano Galera
José Lozano Galera
AEFOL
Director
17:30
Taller: Claus de l'èxit per a la innovació eficaç, eficient i continuada en els centres de Primària i ESO.
Pere Marquès Graells
Pere Marquès Graells
Universitat Autònoma de Barcelona
Coordinador DIM
17:30
Línie: Aprenentatge en el lloc de treball
Taller: Microlearning a través del mòbil per a la formació en empresa
Juan Carlos Sánchez Aparicio
Juan Carlos Sánchez Aparicio
Snackson
Director Pedagògic
17:30
Taller: ¿Com unir tecnologia i Educació? - Cursos MOOC
Erika  Constantino Aguilella
Erika Constantino Aguilella
APSI - UAB
Gestora de Projectes
17:30
Taller: Art, joc i tecnologia per il·lusionar, emocionar i motivar persones pels reptes d'aprenentatge de les empreses i organitzacions.
Dolors Blasco Molina
Dolors Blasco Molina
AIWIN
Directora de Negoci
17:30
Taller: Aprendre connectat i comunitats d'aprenentatge
Maria Ascensión Blázquez Gutiérrez
Maria Ascensión Blázquez Gutiérrez
Segunda sessió (12/05/2016)
9:30
Conferència 3: Aprenentatge mimètic en el treball
Stephen  Billett
Stephen Billett
Griffith University, Austràlia
Professor
11:00
Coffee Break
11:30
Simposi: L'avaluació de les comunitats de pràctica professional
Joaquín Gairín Sallán
Coordina:
Joaquín Gairín Sallán
Universitat Autónoma de Barcelona
Director del Grup EDO
11:30
Simposi: Noves experiències en aprenentatge situat a les organitzacions
Mireia Ochoa Mallofré
Coordina:
Mireia Ochoa Mallofré
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Tècnica de Formació
11:30
Simposi: Abordatges situats, aprenentatges col·lectius
Maria Inés Vázquez
Coordina:
Maria Inés Vázquez
RedAGE i IUACJ, Uruguai
Coordinadora per Iberoamèrica
11:30
Simposi: Pertinença, participació i praxis: anàlisi de l'aprenentatge situat
Isabel Cantón Mayo
Coordina:
Isabel Cantón Mayo
Universidad de León, España
Catedràtica d'Universitat
13:30
Dinar
15:30
Conferència 4: Domini de l'aprenentatge personal
Harold Jarche
Harold Jarche
Jarche Consulting, Canadà
Director
17:00
Pausa
17:30
Taula 1: Aprenentatge situat: Experiències en el sistema educatiu
Carme Armengol Asparó
Modera:
Carme Armengol Asparó
UAB
17:30
Taula 2: Aprenentatge situat: Experiències a la Universitat
Mónica  de Arteche
Modera:
Mónica de Arteche
UADE
17:30
Taula 3: Aprenentatge situat: Experiències en la formació de docents
Mercè Gisbert Cervera
Modera:
Mercè Gisbert Cervera
URV
17:30
Taula 4: Aprenentatge situat en contextos d'educació no formal
Paulino Carnicero Duque
Modera:
Paulino Carnicero Duque
UB
17:30
Taula 5: Experiències en la gestió de la formació a diferents nivells
Isabel del Arco Bravo
Modera:
Isabel del Arco Bravo
Universitat de Lleida
Professora Titular
17:30
Taula 6: Gestió del coneixement per a la innovació organitzativa
Isabel Cantón Mayo
Modera:
Isabel Cantón Mayo
Universidad de León, España
Catedràtica d'Universitat
17:30
Taula 7: Experiències de creació i gestió del coneixement
Lluís Ràfols Ràfols
Modera:
Lluís Ràfols Ràfols
Escola Administració Pública de Catalunya
Cap del Servei de Formació Continua
17:30
Taula 8: Gestió del coneixement a l'atenció de col·lectius vulnerables
Jesús Martínez Marín
Modera:
Jesús Martínez Marín
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Responsable de formació directiva i nous programes
17:30
Taula 9: Altres experiències en gestió d'entorns formatius
Sebastián Sánchez Díaz
Modera:
Sebastián Sánchez Díaz
DUOC UC, Xile
Coordinador Observatori Educacional
17:30
Taula 10: Pòsters
Mohammed El Homrani
Modera:
Mohammed El Homrani
Universidad de Granada
Professor
Tercera sessió (13/05/2016)
9:30
Simposi: Construïm el coneixement “flippejant”
Isabel del Arco Bravo
Coordina:
Isabel del Arco Bravo
Universitat de Lleida
Professora Titular
9:30
Simposi: Nous formats d'aprenentatge a les organitzacions
Lluís Ràfols Ràfols
Coordina:
Lluís Ràfols Ràfols
Escola Administració Pública de Catalunya
Cap del Servei de Formació Continua
9:30
Simposi: Experiències aplicades en la transformació de la formació tradicional en l'àmbit públic
José Antonio Latorre Galicia
Coordina:
José Antonio Latorre Galicia
Diputación de Alicante
Cap de Formació i Qualitat
9:30
Simposi: Metodologia APRA: Intervenir per canviar la realitat educativa.
Guadalupe Palmeros y Avila
Coordina:
Guadalupe Palmeros y Avila
UJAT, Mèxic
Coordinadora grup d'Investigació
11:30
Coffee Break
12:00
Conferència 5: Nous formats d'aprenentatge
José Antonio Marina Torres
José Antonio Marina Torres
Universidad Complutense de Madrid
Catedràtic d'Universitat
13:30
Conclusions i Clausura
© 2022 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats

Diseño y desarrollo:   Diseño y desarrollo: Estudio Sicilia