PROGRAMA CONGRÉS 2023

El programa del VII CIEDO s'estructurarà a partir de 4 conferències generals, 13 simposis i 3 converses temàtiques que versaran sobre les temàtiques de treball del Congrés:

 

  • Metodologies i estratègies per a la nova gestió del coneixement col·lectiu i la promoció de la cultura d'aprenentatge.
  • El nou sentit de l'aprenentatge i de la formació a les organitzacions.
  • Gestió del talent i de la intel·ligència col·lectiva a les organitzacions.
  • Xarxes corporatives per a la promoció de la cultura d'aprenentatge i intel·ligència col·lectiva a les organitzacions.
  • Aprenentatge social i col·laboratiu en la gestió del coneixement col·lectiu.
  • Gestió de l'aprenentatge formal i informal a les organitzacions.
  • El rol dels directius als nous escenaris.

També s'obren espais per a la presentació de comunicacions i pòsters i la realització de demostracions en format de taller.

Primera sessió (17/05/2023)
8:30
Acreditació
9:00
Inauguració
Lugar: Sala d'Actes ICAB
9:30
Conferència 1: Cuando hacemos cosas juntos: Otra inteligencia colectiva es posible [Quan fem coses junts: Una altra intel·ligència col·lectiva és possible]
Lugar: Sala d'Actes ICAB
Amalio Rey
Amalio Rey
amaliorey.com
Facilitador de processos col·lectius
11:00
Pausa Cafè
11:30
Simposi: Diseñando la formación y la gestión del conocimiento del futuro. Experiencias pospandemia inspiradoras. [Dissenyant la formació i gestió del coneixement del futur. Experiències postpandèmia inspiradores]
Lugar: Aula 3.05/3.06 - 3ª planta - CEJFE
Marc Cerón
Coordina:
Marc Cerón
Centre d'Estudis Jurídics i de Formació Especialitzada (CEJFE)
Subdirector General de Formació i Recerca
11:30
Simposi: Desvelando las capas de la cebolla: la estrategia de aprendizaje de las Administraciones Públicas [Desvetllant les capes de la ceba: l'estratègia d'aprenentatge de les Administracions Públiques]
Lugar: Sala d'Actes CEJFE
Israel Pastor
Coordina:
Israel Pastor
Instituto Nacional de Administración Pública
Subdirector d'Aprenentatge
11:30
Simposi: Gestión del desconocimiento [Gestió del desconeixement]
Lugar: Sala d'Actes ICAB
Joaquín Gairín Sallán
Coordina:
Joaquín Gairín Sallán
Universitat Autònoma de Barcelona
Director CRiEDO
11:30
Simposi: Contínuum formatiu i aprenentatge professional docent: el centre, peça clau en la iniciació a la docència
Lugar: Aula 4.03 - 4ª planta - CEJFE
Jesús Moral Castrillo
Coordina:
Jesús Moral Castrillo
Departament d'Educació
Subdirector general d'Innovació i Formació
13:30
Pausa
15:30
Conferència 2: Condiciones Facilitadoras para el Aprendizaje Organizacional y la Gestión del Conocimiento [Condicions facilitadores per a l'aprenentatge organitzatiu i la gestió del coneixement]
Lugar: Sala d'Actes ICAB
Delio Ignacio Castañeda Zapata
Delio Ignacio Castañeda Zapata
Pontificia Universidad Javeriana
Professor Titular
17:00
Pausa
17:30
Taller: Gestió del talent i el capital humà a les organitzacions. Nous formats d'aprenentatge, intel·ligència col·lectiva i participació social en el desenvolupament dels professionals i les seves organitzacions
Lugar: Aula 3.02 - 3ª planta CEJFE
Daniel Berdala
Daniel Berdala
Consultoria Berdala
Gerent
17:30
Taller: Pensamiento Sistémico – Cómo los diagramas causales pueden ayudar al aprendizaje organizacional [Pensament Sistèmic – Com els diagrames causals poden ajudar a l'aprenentatge organitzacional]
Lugar: Aula 4.14 - 4ª planta CEJFE
Daniel Terrin
Daniel Terrin
Drive to Improve
Agile Coach
17:30
Taller: Descubre los Objetivos de Desarrollo Interno (IDG's): Una mirada innovadora a la Agenda 2030 y a la con(s)ciencia organizacional [Descobreix els Objectius de Desenvolupament Intern]
Lugar: Aula 3.05 - 3ª planta CEJFE
Sílvia Marteles
Sílvia Marteles
Ilopsys
Psicòloga-Coach
17:30
Taller: El liderazgo en 4D [El lideratge en 4D]
Lugar: Aula 3.06 - 3ª planta CEJFE
Sònia Miguel Zamora
Sònia Miguel Zamora
Calidoscopi
CO -CEO
17:30
Taller: Generando la cultura de aprendizaje que queremos en nuestra organización [Generant la cultura d'aprenentatge que volem en la nostra organització]
Lugar: Aula 1.01 - 1ª planta CEJFE
José Luis Alonso Andreano
José Luis Alonso Andreano
Mondragon Unibertsitatea
Professor
17:30
Taller: Experiencia práctica de inteligencia colectiva en el MACBA (El grupo de codesarrollo profesional) [Experiència pràctica d'intel·ligència col·lectiva al MACBA (el grup de codesenvolupament professional)]
Lugar: Aula 1.04 - 1ª planta CEJFE
Marion Suffert
Marion Suffert
Consultoria VASIS CONSEIL
Sòcia fundadora
17:30
Taller: Claus sistèmiques a les organitzacions
Lugar: Aula 1.03 - 1ª planta CEJFE
Joan Corbalán
Joan Corbalán
Impulstalent.com
Empresari, Formador i Consultor d'Empreses
17:30
Taller: La evaluación de habilidades prácticas con realidad virtual, simulaciones y gamificación [L'avaluació d'habilitats pràctiques amb realitat virtual, simulacions i gamificació]
Lugar: Aula 4.09 - 4ª planta CEJFE
Cristina Mercader Juan
Cristina Mercader Juan
Universitat Autònoma de Barcelona
Professora Lector Serra Hunter
17:30
Taller: Promover e impulsar la curiosidad [Promoure i impulsar la curiositat]
Lugar: Aula 4.03 - 4ª planta CEJFE
Carme Bonet Anglarill
Carme Bonet Anglarill
Facilitación Sistémica
Consultora
17:30
Taller: ChatGPT I Formación básica para principiantes (ChatGPT - Formació bàsica per a principiants)
Lugar: Sala d'Actes CEJFE
Ignasi Alcalde
Ignasi Alcalde
IA - From data to Knowledge
Segona sessió (18/05/2023)
9:30
Simposi: De la función pública al Servicio público: hacia un nuevo modelo de aprendizaje y desarrollo [De la funció pública al Servei públic: cap a un nou model d'aprenentatge i desenvolupament]
Lugar: Sala d'Actes CEJFE
Ismael Peña López
Coordina:
Ismael Peña López
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Director
9:30
Simposi: Aprender y reaprender en las organizaciones educativas postpandemia: El papel de las investigaciones científicas en un contexto cambiante [Aprendre i reaprendre a les organitzacions educatives postpandèmia]
Lugar: Aula 4.09 - 4ª planta CEJFE
Georgeta Ion
Coordina:
Georgeta Ion
Universitat Autònoma de Barcelona
Professora Titular
9:30
Simposi: La maldición del Conde Drácula y la innovación pública [La maledicció del Comte Dràcula i la innovación pública]
Lugar: Aula 4.03 - 4ª planta CEJFE
Marcelo Lasagna
Coordina:
Marcelo Lasagna
Protea
Soci-director
9:30
Conversa temàtica: La incorporación de la perspectiva de género en la gestión estratégica de personas y los nuevos modelos de aprendizaje
Lugar: Aula 3.05/3.06 - 3ª planta CEJFE
Carmen Seisdedos Alonso
Carmen Seisdedos Alonso
Instituto Andaluz de Administración Pública
Subdirectora
11:00
Pausa Cafè
11:30
Simposi: Inteligencia colectiva aplicada a las políticas públicas. Experiencias y aprendizajes del trabajo colaborativo [Intel·ligència col·lectiva aplicada a les polítiques públiques]
Lugar: Sala d'Actes CEJFE
Núria Guevara Pedemonte
Coordina:
Núria Guevara Pedemonte
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Cap de Recerca
11:30
Simposi: La navaja suiza que transforma las administraciones públicas: las comunidades de práctica [La navalla suïsa que transforma les administracions públiques: les comunitats de pràctica]
Lugar: Aula 4.03 - 4ª planta CEJFE
Joaquim Carbonell
Coordina:
Joaquim Carbonell
Neos Conocimiento y Aprendizaje
Soci
11:30
Simposi: El aprendizaje en las organizaciones: investigación aplicada con foco en la gestión educativa contextualizada [L'aprenentatge a les organitzacions: recerca aplicada al focus de la gestió educativa contextualitzada]
Lugar: Aula 4.09 - 4ª planta CEJFE
Andrea Tejera Techera
Coordina:
Andrea Tejera Techera
Universidad ORT Uruguay
Professora
11:30
Conversa Temàtica: ¿Última oportunidad? Una nueva metodología para problemas recurrentes: el valor estratégico y la importancia de la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo.
Lugar: Aula 3.05/3.06 - 3ª planta CEJFE
Israel Pastor
Israel Pastor
Instituto Nacional de Administración Pública
Subdirector d'Aprenentatge
13:30
Pausa
15:30
Conferència 3: Practices and tools to improve teams performance [Pràctiques i eines per a millorar el rendiment dels equips]
Lugar: Sala d'Actes CEJFE (aforo 120 pax) + Streaming en las aulas 3.05/3.06 y 4.03
Ana Neves
Ana Neves
Knowman
Directora gerent
17:00
Pausa
17:30
Taula 1: El nou sentit de l'aprenentatge i de la formació a les organitzacions
Lugar: Aula 4.03 - 4ª planta CEJFE
Inmaculada Aznar Díaz
Modera:
Inmaculada Aznar Díaz
Universidad de Granada
Professora Titular
17:30
Simposi: Coordenadas conceptuales para analizar procesos de cambio en educación [Coordenades conceptuals per analitzar processos de canvi en educació]
Lugar: Aula 4.09 - 4ª planta CEJFE
María Inés Vázquez
Coordina:
María Inés Vázquez
Instituto Universitario Elbio Fernández
Directora Acadèmica
17:30
Simposi: Gestión de la transferencia del aprendizaje en organizaciones de educación formal e informal en diferentes contextos sociales [Gestió de la transferència de l'aprenentatg en organitzacions d'educació formal i informal en diferents contextos socials]
Lugar: Sala d'Actes CEJFE
Mohammed El Homrani Maknuzi
Coordina:
Mohammed El Homrani Maknuzi
Universidad de Granada
Professor
17:30
Taula 2: La promoció de la cultura d'aprenentatge i intel·ligència col·lectiva en les organitzacions.
Lugar: Aula 3.02 – 3ª planta CEJFE
Mario Martín Bris
Modera:
Mario Martín Bris
Universidad de Alcalá de Henares
17:30
Taula 3: Gestió del talent i de la intel·ligència col·lectiva a les organitzacions. Aprenenttge social i col·laboratiu
Lugar: Aula 4.14 - 4ª planta CEJFE
Isabel del Arco Bravo
Modera:
Isabel del Arco Bravo
Universitat de Lleida
Professora Titular
17:30
Taula 4: Metodologies i estratègies per a la nova gestió del coneixement col·lectiu
Lugar: Aula 3.05/3.06 - 3ª planta CEJFE
Maria del Mar Duran Bellonch
Modera:
Maria del Mar Duran Bellonch
Universitat Autònoma de Barcelona
Professora Agregada
17:30
Taula 5: Gestió de l'aprenentatge formal i informal en les organitzacions
Lugar: Aula 1.03 - 1ª planta CEJFE
Mercè Gisbert Cervera
Modera:
Mercè Gisbert Cervera
Universitat Rovira i Virgili
Catedràtica d'Universitat
17:30
Taula 6: El rol dels directius en els nous escenaris
Lugar: Aula 1.04 - 1ª planta CEJFE
Georgeta Ion
Modera:
Georgeta Ion
Universitat Autònoma de Barcelona
Professora Titular
17:30
Taula 7: Taula de pòsters
Lugar: Antesala Salón de Actos CEJFE
Sebastián Sánchez Díaz
Modera:
Sebastián Sánchez Díaz
DUOC - UC
Professor
Tercera sessió (19/05/2023)
9:30
Conversa temàtica: Aplicaciones prácticas en la gestión del desconocimiento.
Lugar: Sala d'Actes ICAB
Jesús  Martínez Marín
Jesús Martínez Marín
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE)
Cap de l'Àrea d'Innovació i Gestió del Coneixement
9:30
Simposi: Características y aportaciones de las experiencias de éxito en aprendizaje y gestión del conocimiento. [Característiques i aportacions de les experiències d'èxit en aprenentatge i gestió del coneixement]
Lugar: Sala d'Actes CEJFE
Maria José Besó Utrera
Coordina:
Maria José Besó Utrera
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
9:30
Simposi: Clima y Aprendizaje Intergeneracional entre el Personal Docente e Investigador de las Universidades Españolas [Clima i Aprenentatge intergeneracional entre el Personal Docent i Investigador de les Universitats Espanyoles]
Lugar: Aula 4.03 - 4ª planta - CEJFE
David Rodríguez Gómez
Coordina:
David Rodríguez Gómez
Universitat Autònoma de Barcelona
Professor Titular
9:30
Simposi: La brecha digital y la gestión del aprendizaje formal en las organizaciones de ES con el nuevo marco de la CDD [La bretxa digital i la gestió de l'aprenentatge formal a les organitzacions d'ES amb el nou marc de la CDD]
Lugar: Aula 3.05/3.06 - 3ª planta - CEJFE
Santiago Alonso Garcia
Coordina:
Santiago Alonso Garcia
Universidad de Granada
Professor Titular d'Universitat
11:30
Pausa Cafè
12:00
Conferència 4: “Moonshot thinking” para transformar la disrupción en oportunidad [
Lugar: Sala d'Actes ICAB
Ivan Bofarull
Ivan Bofarull
ESADE
Director d'innovació
13:30
Conclusions i clausura
Lugar: Sala d'Actes ICAB
© 2024 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats

Diseño y desarrollo:   Diseño y desarrollo: Estudio Sicilia