PROGRAMA CONGRÉS 2023

El programa del VII CIEDO s'estructurarà a partir de 4 conferències generals i XX simposis que versaran sobre les temàtiques de treball del Congrés:

 

  • Metodologies i estratègies per a la nova gestió del coneixement col·lectiu i la promoció de la cultura d'aprenentatge.
  • El nou sentit de l'aprenentatge i de la formació a les organitzacions.
  • Gestió del talent i de la intel·ligència col·lectiva a les organitzacions.
  • Xarxes corporatives per a la promoció de la cultura d'aprenentatge i intel·ligència col·lectiva a les organitzacions.
  • Aprenentatge social i col·laboratiu en la gestió del coneixement col·lectiu.
  • Gestió de l'aprenentatge formal i informal a les organitzacions.
  • El rol dels directius als nous escenaris.

També s'obren espais per a la presentació de comunicacions i pòsters i la realització de demostracions en format de taller.

Primera sessió (17/05/2023)
8:30
Acreditació
9:00
Inauguració
9:30
Conferència 1: Cuando hacemos cosas juntos: Otra inteligencia colectiva es posible [Quan fem coses junts: Una altra intel·ligència col·lectiva és possible]
Amalio Rey
Amalio Rey
amaliorey.com
Facilitador de processos col·lectius
11:00
Pausa Cafè
11:30
Simposi: Diseñando la formación y la gestión del conocimiento del futuro. Experiencias pospandemia inspiradoras. [Dissenyant la formació i gestió del coneixement del futur. Experiències postpandèmia inspiradores]
11:30
Simposi: Simposi 2
11:30
Simposi: Simposi 3
13:30
Dinar
15:30
Simposi: De la función pública al Servicio público: hacia un nuevo modelo de aprendizaje y desarrollo [De la funció pública al Servei públic: cap a un nou model d'aprenentatge i desenvolupament]
15:30
Simposi: “Aprender, (des)aprender y reaprender” en las organizaciones educativas postpandemia: El papel de las investigaciones científicas en un contexto cambiante [Aprendre, (des)aprendre i reaprendre a les organitzacions educatives postpandèmia]
15:30
Simposi: Simposi 6
17:00
Pausa
17:30
Taller: Taller 1
17:30
Taller: Taller 2
17:30
Taller: Taller 3
Segona sessió (18/05/2023)
9:30
Conferència 2: Conferència 2
11:00
Pausa Cafè
11:30
Simposi: Marc competencial per al treball col·laboratiu en recerca i innovació: deu competències clau per desenvolupar projectes de transformació de les administracions
11:30
Simposi: Simposi 8
11:30
Simposi: Simposi 9
13:30
Dinar
15:30
Conferència 3: Practices and tools to improve teams performance [Pràctiques i eines per a millorar el rendiment dels equips]
Ana Neves
Ana Neves
Knowman
Directora gerent
17:00
Pausa
17:30
Taula 1: Comunicacions & Pòsters
Tercera sessió (19/05/2023)
9:30
Converses temàtiques
9:30
Simposi: Características y aportaciones de las experiencias de éxito en aprendizaje y gestión del conocimiento. [Característiques i aportacions de les experiències d'èxit en aprenentatge i gestió del coneixement]
9:30
Simposi: Clima y Aprendizaje Intergeneracional entre el Personal Docente e Investigador de las Universidades Españolas [Clima i Aprenentatge intergeneracional entre el Personal Docent i Investigador de les Universitats Espanyoles]
9:30
Simposi: Simposi 12
11:30
Pausa Cafè
12:00
Conferència 4: “Moonshot thinking” para transformar la disrupción en oportunidad ["Moonshot thinking per a transformar la disrupció en oportunitat]
Ivan Bofarull
Ivan Bofarull
ESADE
Director d'innovació
13:30
Conclusions i clausura
© 2022 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats

Diseño y desarrollo:   Diseño y desarrollo: Estudio Sicilia