OBJECTIUS CIEDO 2023

Els objectius del VII Congrés Internacional EDO "Aprenentatge i intel·ligència col·lectiva en les organitzacions després de la pandèmia" són:

 

 • Analitzar i debatre sobre els nous plantejaments i les estratègies utilitzades en els processos de creació i gestió del coneixement col·lectiu i, sobretot, els relacionats amb la cultura d'aprenentatge a les organitzacions.
 • Fomentar l'intercanvi d'investigacions, experiències i bones pràctiques sobre la promoció de la conversa, l'aprenentatge social i informal al lloc de treball i la cultura d'aprenentatge a les organitzacions.
 • Valorar nous formats d'aprenentatge, intel·ligència col·lectiva i participació social en el desenvolupament dels professionals i les organitzacions.
 • Promoure línies de treball conjuntes entre la Universitat, l'Administració Pública i el sector privat sobre la cultura d'aprenentatge i intel·ligència col·lectiva a les organitzacions.
 • Compartir i impulsar el rol clau de les persones en el desenvolupament de les organitzacions i de la societat fent compatibles els desenvolupaments personal, professional, institucional i social.

LÍNIES PRIORITÀRIES DE TREBALL CONGRÉS EDO

Les línies de treball que s’aborden al VII CIEDO són:

 

 • Metodologies i estratègies per a la nova gestió del coneixement col·lectiu i la promoció de la cultura d'aprenentatge.
 • El nou sentit de l'aprenentatge i de la formació a les organitzacions.
 • Gestió del talent i de la intel·ligència col·lectiva a les organitzacions.
 • Xarxes corporatives per a la promoció de la cultura d'aprenentatge i intel·ligència col·lectiva a les organitzacions.
 • Aprenentatge social i col·laboratiu en la gestió del coneixement col·lectiu.
 • Gestió de l'aprenentatge formal i informal a les organitzacions.
 • El rol dels directius als nous escenaris.

PERSONES DESTINATÀRIES DEL CONGRÉS INTERNACIONAL EDO

El VII CIEDO s'adreça als col·lectius professionals següents: 

 

 • Personal tècnic de recursos humans, educació i inserció de les Administracions públiques, institucions, empreses i altres organitzacions.
 • Personal tècnic de formació d'administracions públiques i empreses privades.
 • Docents i personal investigador universitari.
 • Responsables de direcció i gestió de centres de formació.
 • Estudiants de les línies de treball del Congrés.

 

© 2024 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats

Diseño y desarrollo:   Diseño y desarrollo: Estudio Sicilia