IV CONGRÉS INTERNACIONAL
EDO
BARCELONA
2016
11, 12 i 13 MAIG
Aprenentatge situat i aprenentatge connectat: implicacions per al treball
"Innovar es encontrar nuevos o mejorados usos a los recursos de que ya disponemos"
(Peter Drucker)

L'Equip de Desenvolupament Organitzacional (http://edo.uab.cat) de la Universitat Autònoma de Barcelona ha focalitzat des del 2003 una de les seves línies de recerca en l'anàlisi dels processos de creació i gestió del coneixement (CGC) en les organitzacions vinculades amb l'educació i formació. Per a això ha comptat amb el finançament del Ministeri d'Educació, del Ministeri de Ciència i Innovació i el Ministeri d'Economia i Competitivitat. Des de l'any 2007, aquesta línia de recerca se centra en l'anàlisi dels processos de CGC en les comunitats de pràctica (CoP), i cada vegada més s'ha centrat el focus d'atenció en l'anàlisi de l'aprenentatge informal en el lloc de treball.


Així mateix, el Grup EDO està compromès, per vocació i compromís social, a aproximar el coneixement generat a la societat, en general, i a altres professionals i acadèmics interessats en les seves línies de recerca. Seguint aquesta premissa, en 2003 va organitzar les primeres jornades específiques de l'EDO amb l'objectiu de generar debat entorn de diferents tipus d'estratègies de formació en les organitzacions. En 2010 inicia, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, el Congrés Internacional EDO (CIEDO), del com es realitza una segona edició l'any 2012, i una tercera en 2014 explicant també amb la col·laboració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, consolidant amb això CIEDO com una de les activitats de major impacte a nivell internacional vinculades amb la temàtica abordada.


Per a l'any 2016 les 3 institucions organitzen l'IV Congrés Internacional EDO "Aprenentatge situat i aprenentatge connecatat: implicacions per al treball" amb l'objectiu d'analitzar els últims avanços en el camp de l'aprenentatge informal i els processos de creació i gestió del coneixement en les organitzacions.

© 2022 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats

Diseño y desarrollo:   Diseño y desarrollo: Estudio Sicilia